Echokardiografie a zobrazovací metody


Soubor typu pdfCT srdce – Petr Kuchynka, II. Interní klinika, klinika kardiologie a angiologie, Komplexní kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMRI srdce – Tomáš Paleček, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha, ICRC, Brno(19,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAortální Stenóza – As. MUDr. Viktor Kočka, FESC Vedoucí lékař Invazivní kardiologie Kardiocentrum FNKV a 3. LF UK Praha(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfCT vyšetření srdce Základní informace – J. Veselka, Kardiologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMitrální insuficience – Kateřina Linhartová, Kardiologická klinika 2.LF UK, a FN v Motole Praha(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf2D echokardiografie – Aleš Linhart, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAortální regurgitace – Pavel Gregor, Kardiocentrum – III. interní-kardiologická klinika 3. LF a FNKV v Praze(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMitrální Stenóza – V. Staněk(972,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDopplerovská echokardiografie-principy, limitace, normální hodnoty – Tomáš Paleček, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha ICRC, Brno(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNovinky v zobrazovacích metodách (MRI, CT, nukleární kardiologie),které v knihách nejsou a přesto se zkouší u atestace - Tomáš Paleček, Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod při ČKS(7,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetody nukleární kardiologie v rutinní klinické praxi - MUDr. Otto Lang, PhD., prof. MUDr. Milan Kamínek, PhD. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha a UP LF Olomouc(18,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMETODY NM V KARDIOLOGII - MUDR.ZDENKA POVOLNÁ, KLINIKA RADIOLOGIE A NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FN BRNO(2,6 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost