Doporučené postupy

Vážené kolegyně a kolegové,

V době zvýšeného rizika přenosu infekčních onemocnění se změnily některé naše postupy. Bylo třeba také změnit způsob provádění zátěžových testů. Napříč odbornostmi jsme se dohodli na sepsání krátkého doporučení, jak tyto testy co nejbezpečněji provádět, aby o jejich prospěch nepřišli pacienti, kteří zátěžové vyšetření potřebují. Důležité je, že o indikaci a vlastním provedení testu rozhoduje vždy lékař na základě místní epidemické situace. Text nenahrazuje nařízení ani doporučení místně příslušné hygienické stanice. Text doporučení můžete nalézt

https://www.e-coretvasa.cz/artkey/cor-202005-0022_spolecne-odborne-stanovisko-sekce-sportovni-kardiologie-ceske-asociace-preventivni-kardiologie-cks-sekce-sport.php

Zároveň v minulém čísle Cor et Vasa vyšlo doporučení o návratu ke sportu u jedinců, kteří prodělali COVID-19. Jako kardiologové sportovce uschopnit nemůžeme, dáváme doporučení praktickým lékařům (pro výkonnostní sportovce) nebo tělovýchovným lékařům (pro vrcholové i výkonnostní sportovce).

https://www.e-coretvasa.cz/artkey/cor-202004-0016_spolecne-odborne-stanovisko-sekce-sportovni-kardiologie-ceske-asociace-preventivni-kardiologie-cks-a-sekce-spor.php

Za autorský kolektiv doufám, že Vám i Vašim pacientům budou doporučení k užitku.

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
předseda sekce Sportovní kardiologie České asociace preventivní medicíny

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost