Choroby perikardu a myokardu


Soubor typu pdfRestriktivní kardiomyopatie – doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D., Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha (4,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNonkompaktní kardiomyopatie – MUDr. Jiří Fiedler, Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha(5,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfHistorie, nomenklatura a klasifikace kardiomyopatií – prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha(143,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDilatační kardiomyopatie – MUDr. David Zemánek, Ph.D., Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha(4,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGenetika kardiomyopatií – MUDr. Pavol Tomašov, Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha(1023,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZánětlivá kardiomyopatie – MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny – ICRC, Brno (6,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfTachykardií indukovaná kardiomyopatie – MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D., Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDušnost u 46-letého muže – MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské Univerzity(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfHypertrofická kardiomyopatie – prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha(10,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNesarkomerické hypertrofické kardiomyopatie, Takotsubo kardiomyopatie – doc. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK, VFN Praha(11,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZÁNĚTLIVÁ KARDIOMYOPATIE – Jan Krejčí, I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny – ICRC, Brno(4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE – Josef Veselka, David Zemánek, Kardiologická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, Praha(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMyokarditida a zánětlivá kardiomyopatie – Josef VESELKA, Kardiologická klinika, 2. LF UK a FN Motol(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPerikarditidy – P. Červinka, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.(7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfHypertrofická kardiomyopatie - Josef Veselka, Kardiocentrum dospělých, Kardiologická klinika 2. LFUK a FNMotol(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKardiomyopatie klasifikace, genetika - Jiří Bonaventura, Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMYOKARDITIDY a ZÁNĚTLIVÉ KARDIOMYOPATIE - Jan Krejčí (7,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNOVINKY V OBLASTI KARDIOMYOPATIÍ - Jan Krejčí, I. Interní kardioangiologickáklinika FNUSA, Brno(7,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPERIKARDITIDY a další onemocnění perikardu - Jan Krejčí (8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZÁNĚTLIVÁ KARDIOMYOPATIE - Jan Krejčí, I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny - ICRC, Brno(4 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost