CENY ANEŽKY ČESKÉ - Ocenění sestry roku v odbornosti kardiologie

Ocenění je podporováno a vyhlašováno ČESKOU KARDIOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ, z. s.

Proč cena Anežky České:
V roce 1234 byly z iniciativy dcery Přemysla Otakara I. Anežky České
založeny v Praze Na Poříčí a u sv. Františka špitály pro chudé a nemocné.
Na základě bohatých zkušeností s ošetřovatelskou prací vypracovala Anežka
účelný systém a konkrétní pravidla pro ošetřování nemocných. Péče, kterou
tyto klášterní špitály poskytovaly, byla ve své době na velmi vysoké
úrovni. Anežka Česká je pokládána za zakladatelku a patronku českého
ošetřovatelství.


Podmínky nominace:
nezdravotnický pracovník s praxí v kardiologii nad 5 let + 1 další podmínka z níže uvedeného:
publikační činnost v oboru kardiologie
přednášková činnost
zásluhy o rozvoj oboru ošetřovatelství v kardiologii
výzkumná práce v oboru ošetřovatelství
mimořádná činnost v oboru kardiologie nad rámec pracovních povinností

Ocenění bude předáno v rámci Výročního sjezdu ČKS v Brně - květen 2022

Nominaci navrhuje: zaměstnavatel, klinika, spolupracovníci
Nominační dopis: do 16. 2. 2022 - jméno, kontakt, stručný profesní životopis - dagmar.hetclova@fnol.cz

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost