Akce ČAKVZM

MEZI-OBOROVÉ SYMPOZIUM O SRDEČNÍ TOMOGRAFII – ZPRÁVA Z AKCE

8. dubna 2017, FN Motol, V úvalu 84, Praha 5

Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod (ČAKVZM) a Radiologická společnost JEP dne 8. dubna 2017 v rámci sympozia MOST (Mezi-Oborové sympozium o Srdeční Tomografii) zahájili svoji vzájemnou spolupráci. Sympozia se v kinosále FN Motol zúčastnilo celkem 86 lékařů provádějících nebo zajímajících se o CT či MR srdce.

Sympozium svými projevy zahájili odborný garant celé akce prof. Roček a předseda ČAKVZM prof. Paleček. Cílem sympozia bylo sestavit program tak, aby daná témata byla ve vyváženém poměru technických aspektů vyšetřování srdce s klinickým pohledem a využitím v praxi. Od úvodní přednášky na téma Tajemství úspěchu v lékařské praxi od prof. Riemuellera (Graz) až po závěrečnou přednášku prof. J. Ferdy (FN Plzeň) o PET/MR myokardu lze konstatovat, že došlo k naplnění stanoveného cíle. Všechny přednášky byly vřele přijaty a ke každé z nich byla bohatá diskuze.

Součástí sympozia bylo vyjma výměny zkušeností, čerpání nových informací a možnosti přátelské diskuse také pracovní setkání zástupců obou společností, na kterém byla dohodnuta další spolupráce.

Děkuje všem účastníkům a těšíme se nad další setkání příští rok.

Theodor Adla a Martin Pleva

Přednášející Ing. J. Tintěra (IKEM, Praha), předsedající prof. T. Paleček (1. LF UK, Praha) a prof. M. Roček (2. LF UK, Praha)
Přednášející dr. R. Kočková (IKEM, Praha)
Přednášející dr. V. Suchánek (2. LF UK, Praha)
Přednášející doc. D. Zemánek (1. LF UK, Praha)
Diskuze
Přednášející doc. T. Kovárník (1. LF UK, Praha)
Přednášející dr. M. Pleva (Vítkovická nemocnice, Ostrava)
Přednášející doc. R. Panovský (FNUSA, Brno)
Přednášející prof. J. Ferda (FN Plzeň)

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost