V. East Bohemia Stress Echocardiography

  1. 4. 2024

kdy: 4.10.2024
kde: on-line
registrace a více informací: www.stressechohk.com

Vážená kolegyně, vážený kolego,
srdečně Vás zveme na V. výroční kurz zátěžové echokardiografie. V jeho programu naleznete přehledné přednášky a interaktivní kazuistiky pokrývající celé spektrum zátěžové echokardiografie. Program reflektuje odborné stanovisko

EACVI k zátěžové echokardiografii publikované na začátku tohoto roku. Tři ze zahraničních přednášejících (prof. Roxy Senior, prof. Quirino Ciampi a Dr. Nicola Gaibazzi) jsou spoluautory zmiňovaného dokumentu. Kurz je akreditován 8 body celoživotního vzdělávání EBAC, organizován pod záštitou ČKS a za podpory EACVI a Britské echokardiografické společnosti. Přednášky budou dostupné on-line všem registrovaným do konce prosince 2024.

Těšíme se na virtuální setkání!

Karel Mědílek za organizační výbor


Soubor typu pdfPozvánka a program (PDF)(3 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost