První oznámení: 25. sympozium PS Chlopenních a vrozených srdečních vad v dospělosti

  9. 12. 2023

Vážené kolegyně a kolegové,

jménem výboru Pracovní skupiny pro chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti je pro nás potěšením Vás pozvat na 25. symposium Pracovní skupiny, které proběhne ve dnech 29. února až 1. března 2024 již tradičně v prostředí Nového Adalbertina v Hradci Králové

Hlavním tématem bude letos Endokarditida, vyšly nové doporučené postupy, mění se přístupy k profylaxi, k antibiotické léčbě, přibývá strukturálních intervencí a implantací, atd.

Věříme, že se nám i letos podaří udržet vysokou odbornou úroveň a jedinečnost tohoto symposia, které tradičně umožňuje vzájemné setkání kardiologů, kardiochirurgů a letos i infektologů, kteří pečují o pacienty jak v dětském tak i dospělém věku.

On-line registrace bude otevřena 15. prosince na www.cksonline.cz

Těšíme se na shledání v Hradci Králové

doc. MUDr. Martin Mates CSc. FESC
předseda výboru PS

doc. MUDr. Dan Marek Ph.D. FESC
místopředseda výboru PS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost