Seminář II: Transpozice velkých tepen – arteriální a atriální switch, vrozeně korigovaná transpozice velkých tepen

  1. 7. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na druhý ze série edukačních seminářů věnující se vrozeným srdečním vadám (VSV) v dospělosti. Seminář II: Transpozice velkých tepen – arteriální a atriální switch, vrozeně korigovaná transpozice velkých tepen se uskuteční opět v Brně v pátek 3.11.2023, budou na něm participovat přední odborníci ze všech VSV Center v dospělosti a Dětského kardiocentra.

Edukační semináře jsou součástí nového Vzdělávacího systému v podoboru VSV v dospělosti pro kardiology České kardiologické společnosti. V jednání je, že absolvent vzdělávacího systému bude oprávněn v péči o pacienty s VSV vykazovat budoucí kód „kardiologické vyšetření pacienta s komplexní VSV“ zohledňující složitost a časovou náročnost.

Semináře jsou určeny především pro nemocniční i ambulantní kardiology, kteří pacienty s VSV sledují. Ale vhodné jsou též pro lékaře před atestací a ostatní kardiology, kteří o téma mají zájem. Součástí těchto seminářů budou i hands-on sekce, kde bude dostatek prostoru pro nácvik vyšetření u probíraných ale i jiných VSV. Kapacita edukačních seminářů je omezena. Především hands-on sekce je z důvodů, aby zůstaly ryze praktickými, omezena na počet prvních 20 přihlášených. Podrobný program a otevření registrace prosím očekávejte v září 2023 na www.cksonline.cz

Těšíme se na Vás 3.11.2023, za organizátory Semináře II

Tomáš Zatočil
Daniela Žáková
a
Martin Mates
Předseda PS chlopenní a vrozené srdeční vady ČKS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost