Soutěž o nejlepší publikaci mladých autorů v Cor et Vasa

  8. 3. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

   výbor ČKS a redakční rada časopisu Cor et Vasa vyhlašuje pro rok 2023 soutěž o nejlepší publikaci mladých autorů v Cor et Vasa. Do soutěže budou zařazeny všechny typy článků – review, originální články, kazuistická sdělení – publikované roce 2023, první autor pak musí být členem ČKS a pracovní skupiny Kardio35 ve věku do 35 roků.  

Publikované práce bude hodnotit sedmičlenná porota tvořená členy výboru ČKS. Nejlepší práce bude ohodnocena odměnou 40 000 Kč, druhé místo odměnou 20 000 Kč a třetí místo odměnou 10 000 Kč. Vyhodnocení všech publikovaných článků bude provedeno v lednu 2024.

Za výbor ČKS a redakční radu Cor et Vasa
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc, FACC, FESC
Vedoucí redaktor Cor et Vasa

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost