6. sjezd České asociace ambulantních kardiologů

  12. 1. 2023

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

rád bych Vás jménem výboru České asociace ambulantních kardiologů pozval na již 6. sjezd naší asociace (ČAAMK), který se uskuteční v termínu 20. – 21. ledna 2023.

Sjezd proběhne prezenční formou v původním formátu našich předešlých sjezdů, tedy pátek odpoledne a sobota dopoledne. Sejdeme se opět v Olomouci v hotelu Clarion.

Hlavními tématy na tomto sjezdu budou opětovně novinky, guidelines, které byly předneseny na výročním sjezdu ESC v létě 2022. Budou to zejména:

  • Komorové arytmie a prevence náhlé smrti
  • Plicní hypertenze   
  • Kardio - onkologie
  • Příprava kardiologických pacientů k nekardiálním operacím
  • Geriatrická kardiologie

 Samostatný blok bude věnován i léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním.

 Ve spolupráci s Pracovní skupinou kardiovaskulární rehabilitace zazní sdělení týkající se této problematiky, rovněž v samostatném bloku.

Součástí sjezdu bude i výstava farmaceutických a zdravotnických firem z oblasti kardiologie.

Zároveň si Vás všechny dovoluji pozvat na setkání členů České asociace ambulantních kardiologů a účastníků sjezdu, které se uskuteční v pátek 20. ledna od cca 19,30 hod v hotelu Clarion (v sálech Codex+Scriptum). 

Věříme, že sjezd v tomto formátu a s výše uvedenými tématy, zvláště v prezenční formě, bude pro Vás všechny přínosem jak odborným, tak společenským. Těšíme se na setkání s Vámi v Olomouci.

S kolegiálním pozdravem

Za organizační a programový výbor

MUDr. Ivan Karel
předseda ČAAMK

registrace a více info získáte na webu konference

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost