Pozvánka na Členskou schůzi České kardiologické společnosti

  26. 10. 2022

Vážení členové České kardiologické společnosti,

v souladu s článkem 5.1. stanov České kardiologické společnosti, z.s. (dále jen „ČKS“) si Vás dovolujeme pozvat na zasedání mimořádné členské schůze (dále jen „členská schůze“) v rámci Českých kardiologických dnů na podzim 2022, která se bude konat

28.11.2022 v 18:00 hod v Purkyňově ústavu, Albertov 2048/4, 128 00 Praha 2.

Pořad jednání:

  1. Volba předsedy zasedání členské schůze.
  2. Schválení nového znění stanov ČKS.

Navrhovaná usnesení dle pořadu jednání:

  • V rámci bodu 1 pořadu jednání se navrhuje, aby členskou schůzi řídil prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. t.č. vede ČKS, je vhodné, aby se ujal vedení i členské schůze.
  • V rámci bodu 2 pořadu jednání se navrhuje, aby nové znění stanov ČKS, které je přílohou této pozvánky uveřejněné na webových stránkách ČKS (www.kardio-cz.cz), bylo členskou schůzí nové znění stanov schváleno. Odůvodnění: Nové znění stanov zachovává stávající principy vnitřní struktury ČKS, zároveň však upřesňuje ustanovení stanov, která připouštěla vícerý výklad, a zejména zpřehledňujeúpravu obsaženou ve stanovách stávajících. Zároveň přijetím nového znění stanov dojde k naplnění zákonného požadavku, aby stanovy spolku odpovídaly právní úpravě obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nově se navrhuje, aby součástí vnitřní struktury ČKS byl tříčlenný volební orgán, jenž bude dozorovat volbu výboru.

Pro případ, že by členská schůze nebyla usnášení schopná, je s odkazem na článek 5.3 stávajících stanov ČKS svolávána zároveň i náhradní členská schůze, která se bude konat

29.11.2022 v 18:00 hod v Purkyňově ústavu, Albertov 2048/4, 128 00 Praha 2.

Pořad jednání náhradní členské schůze zůstává beze změny.

Jménem Výboru ČKS:

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. a prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. FESC, FACC,MBA


Soubor typu pdfNOVÉ STANOVY ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, Z. S.(935,8 kB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost