Zpráva volební komise - Výsledky voleb do výboru PS Chorob myokardu a perikardu 2022

  11. 10. 2022

Do výboru PS CHMP pro volební období 2022 - 2026 postoupili:

  1. Prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
  2. Prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
  3. MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
  4. Prof.MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
  5. MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.

Novým předsedou se stal Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. a místopředsedou Doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

Za volební komisi:

Doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost