Přeměna Českých kardiologických dnů na „Czech Cardiovascular Research and Innovation Day 2022“

  23. 8. 2022

Milé dámy, vážení pánové, členové České kardiologické společnosti,

výbor ČKS na svém zasedání 21.6.2022 schválil přeměnu Českých kardiologických dnů na „Czech Cardiovascular Research and Innovation Day 2022“, konferenci věnovanou výhradně kardiovaskulárnímu výzkumu a výsledkům vlastní vědecké práce.

Mělo by se jednat o konferenci s mezinárodní účastí, jednacím jazykem bude angličtina a abstrakta budou publikována v Cor et Vasa.

Místem konání bude Praha, v plánovaném termínu 28.-29.11. (kongresové centrum stejně jako délku konference – pravděpodobně pouze jeden den – upřesníme podle počtu aktivních účastníků v průběhu srpna).

Předpokládaný termín pro zaslání abstrakt je 30.9.2022. Abstrakta je možno zadat přes on-line systém ČKS jak jste zvyklí.

Věříme, že nový formát konference povede k přímé podpoře českého kardiovaskulárního výzkumu, navazování spolupráce a v neposlední řadě k prezentaci a zviditelnění české vědecké práce.

Další informace o Czech Cardiovascular Research and Innovation Day 2022 budou k dispozici v nejbližších dnech na stránkách ČKS.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost