Smuteční oznámení

  17. 6. 2022

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

se smutkem v srdci Vám bohužel musíme oznámit, že v pondělí 13.6. zemřel po těžké nemoci v nedožitých 75 letech dlouholetý primář Dětského kardiocentra, zakladatel české dětské echokardiografie a skvělý dětský kardiolog
MUDr. Jan Škovránek, CSc.

Rozloučení proběhne pouze v úzkém kruhu rodinném.

Čest jeho památce!

Jan Janoušek
Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost