Hlasování Členské schůze ČKS

  3. 5. 2021

Vážení členové,

dovolte nám pozvat vás k hlasování členské schůze České kardiologické společnosti, z. s., které se bude konat per rollam.

Hlasování bude zahájeno dnem 10. května 2021. Probíhá tak, že člen České kardiologické společnosti, z.s. potvrdí na svém členském účtu v on-line systému ČKS svoje stanovisko k níže uvedenému návrhu usnesení, a to v podobě souhlasím/nesouhlasím. Započteny budou pouze hlasy, které obdržíme nejpozději do 25. května 2021. Započteny budou pouze hlasy, kde bude uvedena pouze jedna z možností, a to buď „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“.

Program členské schůze:

  1. Hlasování per rollam o změně stanov České kardiologické společnosti, z. s., přičemž úplné znění stanov se zapracovanými změnami je přiloženo k této pozvánce a tvoří její nedílnou přílohu.

Návrh usnesení:

Členská schůze České kardiologické společnosti, z.s. přijímá Stanovy České kardiologické společnosti, z. s., a to ve znění, jak byly předloženy k hlasování spolu s pozvánkou k hlasování per rollam ze dne 9. května 2021.

za Českou kardiologickou společnost, z. s.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, předseda


Soubor typu pdfStanovy České kardiologické společnosti, z. s. včetně navrhovaných změn ze dne 26. 3. 2021(533,6 kB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost