XXV. výroční konference ČASS

  22. 4. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru České asociace srdečního selhání pozval na XXV. výroční konferenci ČASS, která se uskuteční dne 13.10.2021 v Praze. V loňském roce se konference nekonala z důvodu nařízení vlády o omezení počtu osob na vnitřních akcích. Výbor ČASS se rozhodl konferenci přesunout na tento rok.

Pro letošní rok jsme se rozhodli pro tzv. hybridní formu konference. Jedná se o kombinaci prezenční formy s možností vzdáleného online sledování programu konference. Věříme, že tento formát bude pro vás atraktivní.

Program konference bude zahrnovat odborné přednášky, které budou věnovány aktuální problematice diagnostiky a léčby srdečního selhání. Součástí programu bude společenský blok slavnostních přednášek.

Věříme, že odborná jednání budou pro vás zajímavá a užitečná. Doufáme, že setkání lékařů se zájmem o problematiku srdečního selhání přispěje k prohloubení vzájemné spolupráce.

Těšíme se na setkání s vámi.

Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA, FHFA
Předseda ČASS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost