NOVÝ TERMÍN: 5. sjezd České asociace ambulantních kardiologů

  28. 1. 2021

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

Výbor České asociace ambulantních kardiologů rozhodl, že uskuteční 5. sjezd naší asociace (ČAAMK) v novém termínu, 3. – 4. září 2021.

Sjezd se uskuteční prezenční formou v původním formátu našich předešlých sjezdů, tedy pátek odpoledne a sobota dopoledne. Sejdeme se opět v Olomouci v hotelu Clarion.

Témata zůstanou stejná, jak bylo avizováno dříve:

  • Fibrilace síní
  • Sportovní kardiologie a sport u kardiologicky nemocných pacientů
  • Vrozené srdeční vady v dospělosti
  • NSTEMI
  • Zobrazovací metody v kardiologii se zaměřením na MRI a CT a jejich přínos ve srovnání s echo vyšetřením – praktické využití
  • Telemedicina není e-medicina

Věříme, že prezenční forma sjezdu bude v tomto termínu již možná a těšíme se na setkání s Vámi všemi.

S pozdravem
MUDr. Ivan Karel – za výbor ČAAMK

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost