Report z akce: XXVII. Sjezd ČKS 2019

  22. 5. 2019

PS KardioTech pro letošní sjezd konaný ve dnech 12. – 15. května na brněnském výstavišti připravila celkem 3 bloky sdělení (1 blok vyzvaných a 2 bloky odborných sdělení), v celkovém součtu 15 ústních sdělení a 11 posterů.

Blok vyzvaných sdělení s názvem „Svět technické kardiologie“ obsahoval několik aktuálních témat, kterých se ujali respektovaní odborníci. Doc. Ošťádal hovořil o srdečních podporách v kardiologii, Dr. Čurila o stimulaci Hisova svazku, Ing. Střítecký o projevech pokročilých stimulačních algoritmů na povrchovém EKG a Ing. Holý o úloze bioinženýrů v intervenční kardiologii.

V následujících dvou odborných blocích bylo předneseno množství originálních výzkumných výsledků a přehledových prezentací. Zazněla také historicky první přednáška v anglickém jazyce, za kterou stál Dr. Caluori z výzkumného centra FNUSA – ICRC a italské univerzity v Janově.  

Novým konceptem na XXVII. Sjezdu ČKS byl formát „Rapid Fire“ konaný v otevřené areně Agora. KardioTech nezůstal pozadu a svůj hodinový blok naplnil 5 zajímavými sděleními.

Děkujeme Vám za hojnou účast, která byla vzhledem k velikosti naší pracovní skupiny opravdu vysoká – každý tříapůltý člen PS KardioTech se zúčastnil aktivně.

Těšíme se na společné setkání na dalších odborných akcích, například na XVII. Slovenském a Českém sympoziu o arytmiách a kardiostimulácii, které se bude konat ve dnech 10. - 12. 11. 2019 v Bratislavě.

Ing. David Pospíšil, předseda PS KardioTech

img-0738.jpg
img-7659.jpg
img-7660.jpg
img-7689.jpg
img-7690.jpg
img-7755.jpg
img-7649.jpg

Další Aktuality

zobrazit starší aktuality

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost