XXVI. Výroční sjezd ČKS

  23. 7. 2018

PS KardioTech pro letošní sjezd konaný ve dnech 6. – 9. 5. 2018 na brněnském výstavišti připravila celkem 3 bloky sdělení (1 blok vyzvaných a 2 bloky odborných sdělení), v celkovém součtu 17 přednášek.

Blok vyzvaných sdělení s názvem „Svět KardioTech“ obsahoval aktuální témata pracovněprávní legislativy biomedicínských / klinických techniků a inženýrů, problematiku financování DRG, novou úpravu ochrany osobních údajů GDPR či řešení bezpečnostně technických kontrol zdravotnických přístrojů.

V následujících dvou odborných blocích bylo předneseno množství originálních výzkumných výsledků a přehledových prezentací. Zazněla také historicky první přednáška neslyšící osoby (znaková řeč + tlumočník) na lékařském kongrese.

Děkujeme Vám za hojnou účast, která byla vzhledem k velikosti naší pracovní skupiny a ve srovnání s ostatními velmi vysoká.

Těšíme se na setkání na dalších odborných akcích, například na XVI. Českém a slovenském sympoziu o arytmiích a kardiostimulaci.


Ing. David Pospíšil
Předseda PS KardioTech

img-3428.jpg
img-3432.jpg
img-3437.jpg
img-3439.jpg

Další Aktuality

zobrazit starší aktuality

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost