Prague Workshop on Catheter Ablation with Live Demonstration

  17. 4. 2016

Nadační fond Moderní léčba arytmií, Klinika kardiologie IKEM a Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze si dovolují upozornit zájemce na konání 19. ročníku mezinárodního sympózia Prague Workshop on Catheter Ablation with Live Demonstrations v termínu 17-19. dubna 2016 v prostorách  Kongresového centra Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR v Praze 4 (www.img.cas.cz).

Bližší informace o registraci a programu lze nalézt na webových stránkách www.ablationworkshop.cz. nebo přímo v kanceláři workshopu:

Rytmus srdce
Ms Pavla Krištofova

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost