2. Královehradecký kurz & workshop jícnové echokardiografie 31.5.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i letošní kurz je zaměřen na praktické návody k vyšetřování 2D jícnovou echokardiografií v běžné klinické praxi. Je určen zvláště pro lékaře, kteří s jícnovou echokardiografií začínají. Kromě přehledných přednášek je významný prostor věnován praxi na echo simulátoru.

Lektory jsou lékaři z klinických pracovišť, kteří jsou držiteli licence ČLK nebo EACVI v jícnové echokardiografii.

V případě trvání omezení shromažďování v obě plánovaného konání kurzu se tento uskuteční v náhradním termínu na podzim 2021. Všichni registrovaní účastníci budou v tomto případě o event. náhradním termínu informováni s dostatečným časovým předstihem.

Bližší informace naleznete na www.lfhk.cuni.cz/TEEkurz

MUDr. Karel Mědílek, FRCP
I. Interní kardioangiologická klinika
LF UK a FN Hradec Králové

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost