Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 16. května 2007 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, prof. L. Špinarová, dr. J. Bytešník, dr. L. Groch, prof. A. Linhart, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vojáček, H. Rosolová, J. Hradec
Přizváni: Prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. J. Vítovec, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni dr. L. Berka, členové revizní komise, z nichž přítomni prof. J. Kautzner, dr. M. Fiala
Omluveni: Prof. P. Widimský, dr. M. Želízko

I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČKS
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Alpe-Adria Cardiology Meeting
Prof. Čerbák informoval výbor, že bylo 63 aktivních přihlášek. Navrhl výboru, aby ČKS neopouštěla tuto možnost prezentace mladých kardiologů, ale podpořila pouze aktivní přednášky, ne postery.

III. Zhodnocení Sjezdu – první dojmy
Sjezdu se zúčastnilo celkem 4308 účastníků, z toho 1905 lékařů, 1330 zdravotních sester a 59 vystavovatelů a zástupců firem.
Aktivně se zúčastnilo několik zahraničních kardiologů (prof. B. Khandheria, prof. F. Lopez a prof. P. Kearney). Slavnostní přednášku přednesl prof. P. Widimský.
Prof. M. Aschermann poděkoval všem, kteří se na organizaci podíleli – předsedovi organizačního výboru prof. J. Vítovcovi, předsedovi programového výboru doc. V. Chaloupkovi, a organizačnímu sekretariátu p. L. Klímové a sl. I. Kraicigerové.
Prof. M. Aschermann vyzval členy výboru a předsedy některých pracovních skupin, aby mu do 4.6.2007 zaslali souhrnnou zprávu o sjezdu za svůj obor, která bude následně uveřejněna v Cor et Vasa a na webových stránkách ČKS.
Letošní rok byly již potřetí vydávány „Sjezdové noviny“, které aktuálně informovaly o událostech z předchozího dne, přinášely rozhovory s hosty a účastníky sjezdu, a upozorňovaly na významné události či zajímavé přednáškové bloky daného dne. Sjezdové noviny dělala oproti loňskému roku jiná firma a výbor zhodnotil, že úroveň byla lepší, než v minulém roce.
Odborná i organizační úroveň byla dle názoru členů výboru i účastníků sjezdu velmi dobrá.
Prof. Aschermann informoval, že již na rok 2008 přislíbila sponzorství firma Medtronic.

IV. Udělení medaile Libenského
Prof. M. Aschermann připomněl všem členům výboru, že 5. června se uskuteční předání medaile prof. Libenského v Poděbradech. Ocenění bude předáno prof. M. Štejfovi. Všichni členové výboru již obdrželi pozvánku.

V. Den mladých kardiologů
Výbor stanovil pro Den mladých kardiologů, který se bude letos konat dne 12. června 2007 v Arcibiskupském paláci v Praze, hodnotitelskou komisi: Prof. J. Veselka, dr. M. Želízko, dr. Pudil.

VI. Kardiologické dny na Homolce
Prof. Aschermann upozornil, že je již nutné sestavit program na Kardiologické dny 2007. Garantem programu budou prof. H. Rosolová s prof. J. Špinarem udělají výzkumné záměry a granty. Bude připraven blok Jiřího Tomana a tento blok budou přednášet jeho žáci. Vedoucím přípravného výboru byla zvolena prof. H. Rosolová.

VII. Žádosti o stipendia ČKS 
Žádost Mgr. P. Balkové o cestovní stipendium ČKS – žádost schválena

VIII. Různé

  1. Prof. Aschermann obdržel žádost z ESC o překlad Charty pro zdravé srdce. Již bylo přeloženo, vyvěsí se také na web ČKS.
  2. Prof. Aschermann obdržel žádost od prof. Vojáčka na ČLK o rozšíření funkčních licencí pro akutní kardiologii. Výbor rozhodl, že prof. Vojáček vypracuje materiál, jak získat licenci školitele, potom bude výbor ČKS dále jednat.
  3. Prof. Aschermann obdržel žádost o souhlasné stanovisko od nefrologického pracoviště o neinvazivní monitorování tlaku, které již ČKS jednou vydala. Výbor žádost odsouhlasil.
  4. Prof. Aschermann obdržel žádost o spolupráci ČKS při přípravě pořádání kurzu o srdečních vadách od organizátorů za kardiochirurgii. Jako kontaktní osoba je stanovena doc. Popelová.

IX. Noví členové
Vendula Benešová, Praha
Zinková Blanka, Rokycany
Kotršálová Ilona, Rokycany
Knaiflová Marta, Praha
Mládková Marta, J. Hradec
Bernášková Kristýna, Praha
Šenkyříková Marta, Brno
Miluše Mitová, Brno
MUDr. Veronika Vaculíková, Dunajská Streda, SR
MUDr. Miroslav Urban, Ružomberok, SR
MUDr. Jiří Špeta, Kostelec nad Labem
MUDr. Mária Maláriková, Šala, SR
MUDr. Peter Šomló, Šahy, SR
MUDr. Tomáš Roučka, Vrchlabí
MUDr. Tomáš Soukup, Hradec Králové
MUDr. Vratislav Sedlák, Hradec Králové
MUDr. Vladimír Koblížek, Hradec Králové
MUDr. Josef Polák, Hradec Králové
MUDr. Jana Satinská, Ostrava
MUDr. Lucie Horáková, Hradec Králové
Radka Růžičková, Mělník
Iveta Rakická, Detva, SR
Ilona Garbierová, Praha

Příští schůze se uskuteční dne 26. června 2007 v Praze, restaurace Emmy, od 14,00 hod.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost