Zápis z jednání pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace

konané 14. 5. 2012 při XX. sjezdu ČKS v Brně

Přítomní bez titulů: Juráň, Leisser, Nehyba, Sovová
Omluveni: Elbl, Siegelová, Vaněk

  1. Doc. Sovová předala funkci předsedy prim. Juráňovi.
  2. Příští sjezd pracovní skupiny bude druhý týden v lednu 2013 v Teplicích n.B.
  3. Výbor pověřil doc. Sovovou jednáním s Českou společností tělovýchovného lékařství o vytvoření společných doporučení pohybové aktivity v primární prevenci.

Zapsala Sovová 

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost