Základní informace PS Chorob myokardu a perikardu

Předseda pracovní skupiny

Doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice
II. interní klinika 1. LF UK
U Nemocnice 2
128 08  Praha
tel.: 224 435 227


Výsledky voleb do výboru PS Chorob myokardu a perikardu, červen 2018

kandidát

celkový počet hlasů

%

1. prof. MUDr. Paleček Tomáš Ph.D.

45

18.22%

3. Prof. MUDr. Linhart Aleš DrSc.

38

15.38%

2. doc. MUDr. Kuchynka Petr Ph.D.

32

12.96%

8. Prof. MUDr. Pudil Radek PhD.

29

11.74%

4. Doc. MUDr. Melenovský Vojtěch CSc.

25

10.12%

9. Doc. MUDr. Málek Filip Ph.D.

24

9.72%

5. Prof. MUDr. Veselka Josef CSc.

18

7.29%

6. MUDr. Kubánek Miloš Ph.D

16

6.48%

7. MUDr. Roblová Lenka

10

4.05%

10. MUDr. Januška Jaroslav Ph.D.

10

4.05%

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost