Základní informace Česká asociace pro srdeční rytmus

Předseda pro funkční období duben 2013 - duben 2017

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC.  
Nemocnice na Homolce
Kardiologické oddělení
Roentgenova 2
150 30 Praha
tel.: 257 272 031
e-mail: pneuzil@seznam.cz


Rozchodník

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Pekařská 962/72, 602 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost