Základní informace

Uplatnění genetiky v kardiologii se rozšiřuje, je třeba na tento trend reagovat. V řadě oblastí kardiologie se genetika stala nezbytnou součástí péče.

Důraz klademe na spolupráci s asociacemi a pracovními skupinami ČKS.

Naším cílem je rozšířit povědomí o problematice, edukace cestou odborných akcí, spolupráce na tvorbě a novelizaci odborných doporučení. Je nutno definovat standardy pro diagnostiku a interpretaci výstupů kardiogenetiky. 

Zveme Vás ke spolupráci. Přihlásit se můžete od 1. října 2018 cestou on-line systému ČKS (www.cksonline.cz) přes Váš účet (v záložce Moje členství v PS a Asociacích kliknete na Změnit a potvrdíte zájem o členství v této skupině). Členem pracovní skupiny může být pouze člen ČKS.

Za přípravný výbor:
MUDr. Jana Petřková, Ph.D. 

Přípravný výbor

MUDr. Jiří Bonaventura, FN Motol Praha
MUDr. Ilga Grochová, Nem u Sv Anny Brno
MUDr. Hana Jičínská, Ph.D., MU Brno, FN Brno
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D., IKEM Praha
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D., IKEM Praha
Doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., FN Brno, MU Brno
MUDr. Jana Petřková, Ph.D., FN a LF UP Olomouc
MUDr. Lenka Roblová, VFN Praha, 1. LF UK Praha
Doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D., VFN Praha, 1. LF UK Praha

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost