Základní informace

Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby vyplnili přihlášku ve svém účtuv On-line systému ČKS v sekci "Moje členství v PS / Asociacích".

Aktuálně

Vzhledem ke skutečnosti, že se bohužel nepodařilo projít prvními volbami a nevzešlo očekávané řádné vedení PS Kardiotech, přípravný výbor se shodl na smyslu dodatečného ustanovení předsedy přípravného výboru, který ve své funkci setrvá právě do zvolení řádného výboru, resp. jeho vedení. Předseda byl zvolen kvůli  komunikaci PS Kardiotech s ČKS, organizaci práce v přípravném výboru, jednotné reprezentaci PS, účasti na schůzích ČKS atd.. Tímto předsedou byl zvolen Ing. David Pospíšil.

Předseda přípravného výboru

Ing. David Pospíšil, Interní kardiologická klinika FN Brno a Lékařská fakulta MU Brno

Přípravný výbor

Ing. Hana Alfredová,  MDT s.r.o.; EP Services s.r.o.
Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.,  MDT s.r.o.; EP Services s.r.o.
Ing. Zdeňka Fingrová, VFN v Praze;  1.LF UK Praha
Ing. Martin Mudroch, Nemocnice na Homolce
Mgr. Lucie Nečasová, IKEM
Ing. David Pospíšil, FN Brno, LF MU Brno
Ing. Radka Procházková, FNKV
Ing. Jakub Střítecký, CARDION s.r.o., FN a LF Hradec Králové
Ing. Viktor Šikula, IKEM
Ing. Ondřej Švagr , IKEM
Ing. Vít Švachouček, Subito CZ s.r.o.
Ing. Václav Vejvoda, FN Plzeň


Soubor typu pptxPrezentace PS KardioTech: Cíle činnosti PS(160,7 kB)stáhnout

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Pekařská 962/72, 602 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost