Základní informace

Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby vyplnili přihlášku ve svém účtuv On-line systému ČKS v sekci "Moje členství v PS / Asociacích".

Email: kardiotech@kardio-cz.cz
Facebook: https://www.facebook.com/groups/kardiotech

Předseda PS Kardiotech na období říjen 2017 - říjen 2021

Ing. David Pospíšil
​Interní kardiologická klinika FN Brno a Lékařská fakulta MU Brno
Jihlavská 20, 625 00, Brno - Bohunice
tel: 53223 2167
e-mail: pospisil.david@fnbrno.cz

Místopředsedkyně Kardiotech na období říjen 2017 - říjen 2021
Mgr. Veronika Bulková, Ph.D., MDT s.r.o.; EP Services s.r.o., Centrum kardiovaskulární péče

Zvolený výbor na období říjen 2017 - říjen 2021 abecedně
Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.,  MDT s.r.o.; EP Services s.r.o.
Dalibor Klimeš, DiS, FN Olomouc
Ing. Martin Mudroch, Nemocnice na Homolce
Mgr. Lucie Nečasová, IKEM
Ing. David Pospíšil, FN Brno, LF MU Brno
Ing. Radka Procházková, FNKV
Ing. Jakub Střítecký, CARDION s.r.o., FN a LF Hradec Králové

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Pekařská 962/72, 602 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost