Rámcový rozpočet ČKS na rok 2012

Výdaje Částka
Investice do odbornosti  
Cor et Vasa - platba Elsevieru 1 320 000
Cor et Vasa - mzda šéfredaktora 360 000
Cor et Vasa - mzda redaktorky 240 000
Cor et Vasa - honoráře překladů 400 000
Granty ČKS - dočerpávání z min.let 327 000
Grant nový 2×150 000 300 000
Registry ČKS 0
Registry ESC (EORP) 750 000
Podpora aktivní účasti mladých členů ČKS na akcích ČKS nebo ESC 250 000
Ceny pro soutěž "Mladí kardiologové" 60 000
Ceny pro soutěž "To nejlepší z české kardiologie" 100 000
Poplatky za kredity ČLK pro akce ČKS 50 000
   
Investice do propagace či mezinárodní spolupráce  
Kongres ESC Mnichov 0
Členské přípěvky ESC 150 000
Členské příspěvky WHF 70 000
Propagační předměty, kalendáře apod. 0
   
Náklady spojené s provozem ČKS a PS  
Výdaje spojené se schůzemi výboru ČKS a výborů PS 220 000
Zaměstnanci ČKS (mzdy + sociální a zdravotní pojištění ) 1 110 000
Právní služby JUDr. Prudil 50 000
Účetní služby Buchníčkovi 360 000
Telefony (všechny telefony, které hradí ČKS, pevné i mobilní) 300 000
Internet (kanceláře, mobilní připojení, údržba webu ČKS) 100 000
Poplatky za obě kanceláře (Praha + Brno, všechny poplatky včetně elektřiny, fondu oprav, atd.) 100 000
Drobné nákupy kanceláře ČKS (vše v ceně pod 40000 Kč) 250 000
Poštovné členům ČKS 50 000
Náklady provozu služebního vozu 50 000
   
Náklady celkem 6 967 000
   
Příjmy odhadem  
Cor et Vasa - příjem od Elsevieru za reklamy 1 000 000
Zisk ze sjezdu ČKS 5 500 000
Členské příspěvky 1 000 000
Příjmy z ostatních akcí (ČKD, akce PS) 300 000
ESC na registry EORP 750 000
   
Příjmy celkem 8 550 000
   
Nad rámec rozpočtu bude investice starších finančních prostředků ČKS do nákupu nemovitosti 6–7 mil. Kč

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost