Otázky ke kardiologické atestaci

 1. Aortální stenóza
  CT a magnetická rezonance v kardiologii
  Antikoagulační léčba
 2. Mitrální insuficience
  Dvourozměrná echokardiografie – principy, normální hodnoty
  Antiagregační léčba
 3. Aortální insuficience
  Zátěžové testy v kardiologii
  Blokátory kalciových kanálů
 4. Vrozené srdeční vady
  Nukleární kardiologie
  Betablokátory
 5. Kardiomyopatie
  Pravostranná srdeční katetrizace
  Pozitivně inotropní látky
 6. Srdce a metabolická onemocnění
  Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku
  Inhibitory ACE
 7. Hypertrofická kardiomyopatie
  Perkutánní koronární intervence
  Antiarytmika
 8. Dilatační kardiomyopatie
  Nekoronární perkutánní intervence
  Sartany
 9. Restriktivní kardiomyopatie
  Patofyziologie žilní trombózy
  Diuretika
 10. Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie
  Elektrofyziologické vyšetření
  Fibrinolytická léčba
 11. Perikarditidy
  Ablace při arytmiích
  Léčba arteriální hypertenze
 12. Infekční endokarditidy
  Ambulantní monitorace EKG, telemonitoring
  Léčba chronickéhosrdečního selhání
 13. Ateroskleróza
  Dopplerovská echokardiografie – principy a limitace, normální hodnoty
  Transplantace srdce
 14. Stabilní ischemická srdeční choroba
  Srdce a endokrinní onemocnění
  Mechanické podpory oběhu
 15. Akutní koronární syndromy
  Srdce a ledviny
  Chirurgická léčba ischemické srdeční choroby
 16. Akutní infarkt myokardu
  Riziková skóre pro odhad prognózy srdečních onemocnění
  Chirurgická léčba chlopenních vad
 17. Kardiogenní šok
  Bolest na hrudi
  Způsoby měření TK: metodika, normální hodnoty, výhody a limitace.
 18. Srdeční selhání
  Léčba ischemické srdeční choroby
  Srdce a těhotenství
 19. Akutní srdeční selhání
  Synkopa
  Léčba ischemické choroby dolních končetin
 20. Chronické srdeční selhání
  Náhlá smrt
  Léčba plicní arteriální hypertenze
 21. Plicní embolie
  Kardiak před nekardiální operací
  Léčba chronického srdečního selhání
 22. Plicní hypertenze
  Rehabilitace a trénink u kardiaků
  Léčba akutního srdečního selhání
 23. Arteriální hypertenze
  Dušnost
  Léčba hyperlipoproteinémií
 24. Sekundární formy arteriální hypertenze
  Hemodynamické hodnocení závažnosti chlopenních vad
  Léčba fibrilace síní
 25. Kardiovaskulární problematika u plicních onemocnění
  Patofyziologie srdeční ischemie
  Léčba supraventrikulárních arytmií
 26. Nejčastější geneticky podmíněná onemocnění v kardiologii
  Patofyziologie aortálních vad
  Léčba komorových arytmií
 27. Supraventrikulární arytmie
  Patofyziologie mitrálních vad
  Rehabilitace po akutním infarktu myokardu
 28. Fibrilace síní
  Vyšetřovací metody periferních cév
  Péče o nemocné s vrozenou srdeční vadou
 29. Komorové arytmie
  Patofyziologie hypertenze
  Péče o nemocné po operaci srdečních vad
 30. Disekce aorty
  Patofyziologie srdečního selhání
  Intervence rizikových faktorů aterosklerózy
 31. Nádory srdce
  Diastolické srdeční selhání, konstrikce vs restrikce
  Kardiostimulace
 32. Onemocnění aorty
  Měření minutového objemu srdečního, kvantifikace zkratových vad
  Implantace ICD
 33. Trauma aorty a srdce
  Sekundární prevence infarktu myokardu
  Léčba plicního edému
 34. Dyslipidemie
  Péče o nemocného po implantaci kardiostimulátoru nebo ICD
  Farmakoterapie po akutním infarktu myokardu
 35. Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění
  Diferenciální diagnostika šoku
  Léčba komplikací akutního infarktu myokardu
 36. Tromboembolická plicní hypertenze
  Režimová opatření po akutním infarktu myokardu
  Léčba kritické končetinové ischemie
 37. Žilní trombóza
  Patofyziologie plicní hypertenze
  Farmakoterapie ischemické choroby srdeční
 38. Ateroskleróza periferních tepen
  Srdeční postižení u onemocnění pojiva
  Léčba hypertenzní krize
 39. Kritická končetinová ischemie
  Způsobilost k řízení motorových vozidel
  Léčba infekční endokarditidy
 40. Mozkové cévní příhody
  Kardiopulmonální resuscitace
  Lékové interakce v kardiologii
 41. Komplikace infarktu myokardu
  Patologické nálezy na srdci při fyzikálním vyšetření
  Pozitivně inotropní látky
 42. Toxické poškození srdce
  Patofyziologie infarktu myokardu
  Ambulantní monitorace a domácí měření TK
 43. Zkratové srdeční vady
  EKG – kritéria hodnocení, normální hodnoty,patologie
  Inhibitory ACE a sartany
 44. Metabolický syndrom
  Hodnocení funkce levé srdeční komory
  Nemocný po korekci vrozené srdeční vady
 45. Nekardiální plicní edém
  M-mode echokardiografie – principy a limitace, normální hodnoty
  Centrálně působící antihypertenziva
 46. Reverzibilní dysfunkce myokardu
  Komplikace kardiochirurgických operací a perkutánních intervencí
  Léčba plicní arteriální hypertenze
 47. Onemocnění karotid
  Indikace k revaskularizaci myokardu
  Léky snižující hladinu cholesterolu
 48. Bradyarytmie
  Laboratorní vyšetřovací metody v kardiologii
  Mechanické srdeční podpory
 49. Defekt septa síní
  Epidemiologie hypertenze
  Kardiochirurgický indikační pohovor („kardio-tým“)
 50. Mitrální stenóza
  Mortalita srdečních chorob při farmakoterapii vs. při intervencích či operacích
  Epidemiologie ICHS

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost