POZVÁNKA: Intervenční a akutní kardiologie. Spolupráce kardiologa a kardiochirurga

  9. 11. 2017

Při příležitosti životního jubilea prof. MUDR. Jana Vojáčka, DrSc. si Vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnostní seminář, který se koná pod záštitou České asociace intervenční kardiologie dne 6.prosince 2017 od 14 hodin v prostorách Výukového centra Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Pozvánka (PDF)


prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Czech Society of Cardiology
Pekařská 962/72, 602 00 Brno
543 213 825
© Czech Society of Cardiology