Doporučená literatura k atestaci z kardiologie

 1. Doporučené postupy České kardiologické společnosti a odborná stanoviska ČKS
  (www.kardio-cz.cz)
 2. Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (www.kardio-cz.cz)
 3. Elektronická učebnice eCardio (www.ecardio.cz)
 4. Táborský M, Kautzner J, Linhart A et al. Kardiologie. Mladá fronta a.s. 2017
 5. Vojáček J, Kettner J. Klinická kardiologie, 3. vydání. Maxdorf 2017
 6. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 9th Edition.
 7. Elsevier 2012.
 8. The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine. 2nd Edition. Edited by Camm AJ,
 9. Lüscher TF and Serruys PW. 2009. 
 10. Odborné časopisy: Cor et Vasa, European Heart Journal, New England Journal of
 11. Medicine, Lancet, JAMA, Circulation, JACC.

Doplňková literatura

 • Linhart A, Paleček T, Aschermann M. Echokardiografie pro praxi. Galén 2002.
 • Čihalík Č, Táborský M. EKG v klinické praxi. Solen 2013.
 • Táborský M et al. Novinky v kardiologii 2015. Mladá fronta 2015.
 • Táborský M et al. Novinky v kardiologii 2016. Mladá fronta 2016.
 • Moťovská Z. Novinky v akutní kardiologii. Mladá Fronta 2016.
 • Eisenberger M, Bulava A, Fiala M. Základy srdeční elektrofyziologie a katetrových ablací. Grada 2012.
 • Kvasnička J, Havlíček A.  Arytmologie pro praxi. Galén 2010.
 • Popelová J. Vrozené srdeční vady v dospělosti. Grada 2003.
 • Puchmayer V, Roztočil K. Praktická angiologie. Triton 2003.
 • Widimský J, Malý J a kol. Akutní plicní embolie a žilní trombóza. 3. vydání. Triton 2011.  
 • Widimský J, Widimský P. Základy invazivní hemodynamiky. 2.vydání. Triton Praha 2003.
 • Widimský J a kol. Hypertenze. 3.rozšířené vydání. Triton 2008.
 • Veselka J, Linhartová K, Zemánek D. Kardiomyopatie. Galén  2009.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost