ČAAK: měsíční stáž v Royal Brompton Hospital v Londýně

  8. 11. 2022

Vážení členové asociace,
výbor asociace ve spolupráci s Nadačním fondem České srdce vypisuje výběrové řízení na obsazení jednoho místa na měsíční stáž v Royal Brompton Hospital v Londýně (na jaře 2023). Nadační fond přispěje částkou 30 tis. Kč na cestovné + ubytování. Dále bude zajištěna samotná stáž na uvedeném pracovišti.

Žádosti mohou posílat členové asociace do 40ti let (včetně) do konce listopadu 2022.

Výběr příjemce grantu provede výbor asociace na své konferenci na začátku prosince v Karlových Varech.

Doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
Člen výboru ČAAK

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost