Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

  10. 9. 2022

Milé kolegyně a kolegové,
Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole slaví tento rok 45 let od svého založení profesorem Milanem Šamánkem v roce 1977. Je jediným pracovištěm v ČR poskytujícím komplexní péči všem dětským pacientům se srdečním onemocněním v ČR. Za dobu existence bylo v DKC provedeno téměř 20 000 operací srdce a velkých cév a 14 000 dnes z větší části intervenčních katetrizací. Díky celorepublikové péči a těsné kooperaci se sítí dětských kardiologů a regionálních dětských lůžkových pracovišť klesla úmrtnost po operaci vrozené srdeční vady pod 1 % a naprostá většina dětí se srdečním onemocněním se dnes dožívá dospělosti s dobrou kvalitou života. Osud pacientů s tímto dříve smrtícím onemocněním se zásadně změnil.

Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní mezinárodní symposium, které se k výročí Dětského kardiocentra uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022 v Břevnovském klášteře.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Registrace a podrobné informace na: www.cksonline.cz

Jan Janoušek
Přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN v Motole

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost