Záznam webináře: Monitorace pacientů po CMP/TIA

  9. 8. 2021

Připravili jsme pro Vás záznam virtuálního semináře ČKS a společnosti Biotronik s názvem:

Monitorace pacientů po CMP/TIA

Záznam webináře on-line zde: http://www.cksonline.cz/clanky.php?pid=1559

Vysíláno: 21. července 2021

Předsedající: prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC

  1. Význam monitorace srdečního rytmu po cévní mozkové příhodě
    doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
  2. Technologie monitorace srdečního rytmu - co nového je k dispozici
    prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC
  3. BioMonitor 3 - indikace, implantace, výsledky pracoviště
    MUDr. Marián Fedorco, Ph.D.

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost