Výsledky voleb do výboru ČAKVZM a jejich sekcí platné od listopadu 2020

  15. 5. 2020

ČAKVZM

Předseda: Prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
Místopředseda: Prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Členové výboru:
MUDr. Radka Kočková
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
MUDr. Zuzana Hlubocká, Ph.D.
Doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.
Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.
MUDr. Hana Línková, Ph.D.
Doc. MUDr. Eva Mandysová, CSc.
Doc. MUDr. Vladimír Kincl, PhD.
Doc. MUDr. Petr Kuchynka, PhD.
Doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.

Sekce echokardiografie ČAKVZM

Předseda: Prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Místopředseda: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Členové výboru:
MUDr. Hana Línková, Ph.D.
Doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.
Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.
MUDr. Zuzana Hlubocká, Ph.D.

Sekce nukleární kardiologie ČAKVZM

Předseda: Doc. MUDr. Vladimír Kincl, PhD.
Místopředseda: Prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.

Členové výboru:
MUDr. Otto Lang, Ph.D.
MUDr. Martin Bláha
MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.
Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Doc. MUDr. Eva Mandysová, CSc.

Sekce výpočetní tomografie srdce

Předseda: Doc. MUDr. Petr Kuchynka, PhD.
Místopředseda: MUDr. Theodor Adla

Členové výboru:
MUDr. Radka Kočková
Doc. MUDr. David Zemánek, PhD.
MUDr. Hana Línková, Ph.D.
Prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
Doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.

Sekce Magnetická rezonance

Předseda: Doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.
Místopředseda: MUDr. Martin Pleva Ph.D.

Členové výboru:
Prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D.
MUDr. Radka Kočková
MUDr. Theodor Adla
MUDr. Hana Línková, Ph.D.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost