Informace o sympoziu PS Chlopenní a vrozené srdeční vady

  14. 5. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás informoval o rozhodnutí výboru PSCHVSV ČKS stran konání sjezdu naší pracovní skupiny. Všichni víme, že epidemiologická situace a prognóza jejího možného vývoje je nejistá. Jisté ale je, že do léta sjezd není možné uskutečnit, a nelze ani přepokládat, co se stane na podzim. Všechny organizační výbory, které musely odborná setkání  odložit, se upínají k říjnu a listopadu jako k měsícům, kdy snad bude možné větší akce uspořádat. Navíc ale budeme mít všichni hodně práce i proto, že se budeme chtít postarat o pacienty, kterým jsme museli zdravotnickou péči a výkony v první půlce roku odložit. Všichni tedy budou pečlivě zvažovat, jakým aktivitám se na podzim budou věnovat.  Vzhledem k tomu, že sjezd PSCHVSV se pravidelně koná už časně na jaře, rozhodl se náš výbor pro klidnější přístup a připraví výroční sjezd až ve standardním termínu v roce 2021. Věříme, že v té době už bude náš život v běžných kolejích, snad jen s větší opatrností vůči spícímu nepříteli. Rád bych Vás tedy předběžně informoval, že výroční sjezd se uskuteční v Hradci Králové v Novém Adalbertinu 18. - 19. 3. 2021. Plánovaný program, na který jste se těšili letos, zůstane tedy v zásadě připravený pro příští rok, se stejnou účastí počítá i naprostá většina vystavovatelů. Během podzimu budeme kardiologickou obec i spolupořádající organizace zavčas informovat o důležitých termínech přihlášek. Důležitá je také informace o zaplacených registračních poplatcích, kterou sdělíme dosud přihlášeným zvláštním dopisem.

S přáním hezkých jarních dnů

Za výbor PSCHVSV
Dan Marek

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost