Odložení plánovaných akcí ČKS

  18. 3. 2020

S ohledem na nařízení Ministerstva zdravotnictví se zakazují mimo jiné spolkové akce, tedy i akce organizované Českou kardiologickou společností, s účastí přesahující 30 osob. V tuto chvíli se tedy jedná o nejbližší akce a budou tedy přesunuty na náhradní termín, o němž budete informováni prostřednictvím webových stránek.
Další aktuální informace, upřesňující event. další odklady akcí, budou doplňovány průběžně.

Děkujeme za pochopení.

Ludmila Klímová
Vedoucí sekretariátu
Česká kardiologická společnost, z.s.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost