Informace o dění v Pracovní skupině preventivní kardiologie ČKS

  2. 12. 2019

Vážené a milé kolegyně, kolegové,

dovolte mi vás informovat o dění v Pracovní skupině preventivní kardiologie ČKS, které je v letošním podzimu zvláště pracovní.

Jak jste již byli informováni, připravujeme transformaci Pracovní skupiny preventivní kardiologie ČKS na samostatnou asociaci. Plánovaná Česká asociace preventivní kardiologie (ČAPK) oficiálně zahájí činnost po prvním jednání nově zvoleného výboru na výročním sjezdu ČKS v Brně v květnu 2020.

Česká asociace preventivní kardiologie (ČAPK) bude zajišťovat agendu týkající se širokého spektra prevence oběhových onemocnění v úzké spolupráci nejen s dalšími asociacemi ČKS ale i s dalšími relevantními odbornými společnostmi v Česku. Práci budeme koordinovat s European Association of Preventive Cardiology, s jejímž vedením jsme v úzkém kontaktu a nyní intenzivně jednáme o možnosti uspořádat kongres evropské asociace (ESC Preventive Cardiology, dříve Europrevent) opět v České republice. Z dalších důležitých úkolů, které novou Asociaci čekají jmenujme prosazování kardiovaskulární prevence do agendy plátců zdravotní péče a regulátorů.

V rámci ČAPK budou pracovat čtyři sekce vzniklé ze současně existujících odborných platforem (kardiogenetika, spánková kardiologie, sportovní kardiologie a e-heatlh kardiologie). Do budoucna budeme strukturu ČAPK dále přizpůsobovat evropskému modelu, abychom spolupráce mohla být co nejtěsnější.

Výbor ČKS schválil na svém zasedání harmonogram příprav. Vyhlášení prvního kola voleb do výboru ČAPK plánujeme na únor 2020, druhé kolo naváže v březnu 2020. Ustavující schůzi nově zvoleného výboru a oficiální start práce Asociace připravujeme v rámci XXVIII. kongresu ČKS v Brně.

Do té doby rozhodně nebudeme zahálet. 29. ledna 2020 proběhne druhý ročník celodenní akce Prague Prevention 2020, na které budeme moc probrat řadu aktuálních témat a setkáme se i se zajímavými zahraničními hosty. Celý rok budou probíhat interaktivní webináře na různá témata preventivní kardiologie, které chystáme ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu. Na první z nich s tématikou nového pohledu na antidiabetické strategie jako strategie snižování rizika KV příhod se můžete těšit již 11. února 2020. Kalendář aktivit ČAPK tím samozřejmě neskončí, počítejte s tradičními akcemi a slibujeme i novinky.

Za výbor Pracovní skupiny preventivní kardiologie,

Michal Vrablík

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost