Výběrové řízení na místo šéfredaktora časopisu Cor et Vasa

  24. 6. 2019

Výbor České kardiologické společnosti vyhlašuje výběrové řízení na místo šéfredaktora časopisu Cor et Vasa.

Stanovy ČKS, článek 3.9: „Šéfredaktor oficiálního odborného časopisu ČKS je členem výboru ČKS z titulu své funkce (ex officio) Funkční období šéfredaktora je čtyřleté, funkci může vykonávat opakovaně bez omezení počtu funkčních období. Na každé čtyřleté období však musí být vždy znovu vybrán či ve své funkci potvrzen novým výborem. Šéfredaktor může být ze své funkce kdykoliv odvolán výborem, a to i bez uvedení důvodu.“.

Termíny

 • přihlášky zájemců přijímá sekretariát ČKS v Brně e-mailem (cks@kardio-cz.cz) do 30. 9. 2019
 • výběr budoucího šéfredaktora provede výbor ČKS do 30. 10.2019 na základě došlých přihlášek
 • nový šéfredaktor se ujme funkce 1. 1. 2020 tak, aby byl již plně odpovědný za celý ročník 2020

Podmínky, které musejí uchazeči splňovat

 • publikující člen ČKS (seznam publikací přiložit)
 • zkušenost z práce v redakční radě odborného kardio logického časopisu (člen redakční rady, recenzent)
 • aktivní znalost angličtiny (schopnost anglické korespondence)

Jaké přílohy musí přihláška obsahovat

 • životopis (1–2 strany)
 • seznam publikaci
 • motivační dopis

Co musí být obsahem motivačního dopisu

 • vyjádření zájmu vykonávat funkci šéfredaktora Cor et Vasa v období 1. 1. 2020–31. 12. 2023
 • definice času, který hodlá (a může) práci pro časopis věnovat (vyjádřeno počtem hodin týdně)
 • strategické cíle časopisu pod jeho vedením

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost