East Bohemia Stress Echocardiography Course & Workshop

  7. 3. 2019

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na kurz zátěžové echokardiografie, který se bude konat v Hradci Králové ve dnech 13.-14. června 2019.

Náplní programu, doplněného praktickými ukázkami vyšetření, je široké spektrum zátěžové echokardiografie od ischemické choroby srdeční až po strukturální vady srdce. Panel přednášejících se v letošním roce rozšíří o odborníky z předních center zátěžové echokardiografie- Royal Brompton Hospital v Londýně a Wythenshawe Hospital v Manchesteru, které stálo mimo jiné u zrodu akreditace v zátěžové echokardiografii Britské echokardiografické společnosti.

Bližší informace včetně možnosti registrace naleznete v přiloženém flyeru nebo na webové stránce kurzu  https://www.lfhk.cuni.cz/stressecho.

Těšíme se na setkání s Vámi v letním Hradci Králové.

MUDr. Karel Mědílek, FRCP
I. interní kardioangiologická klinika FN  Hradec Králové
za organizační výbor

Kdy: 13.-14. června 2019
Kde: Fakultní nemocnice, Hradec Králové,  Edukační centrum Lékařské fakulty
Více informací a registracewebové stránky

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost