Centra PCSK9-i

  21. 2. 2019
Název Město Kontakt
Fakultní nemocnice Brno BRNO Kardiologická ambulance IKK FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Pavilon X, diagnosticko – terapeutické centrum, 2. patro
ordinační hodiny: denně 8-15h
telefon +420 532 233 519
e-mail sisakova.martina@fnbrno.cz

Ambulance pro metabolické poruchy, OKB FN Brno
Jihlavská 20, 602 00 Brno
budova CH, 5.patro
ordinační hodiny: úterý, čtvrtek 12-16 hod
telefon +420 532 233 152, 532 233 949
e-mail: cermakova.zdenka@fnbrno.cz
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně BRNO e-mail: okb.centrum@fnusa.cz
Nemocnice České Budějovice, a.s. ČESKÉ BUDĚJOVICE KARDIOCENTRUM, Kardiologické odd. - Ambulance preventivní kardiologie - každé úterý od 8:30 - 15:00, tel. 387 874 387 (objednání možno denně) MUDr. Kateřina Řehoušková, e-mail: rehouskova.katerina@nemcb.cz
Fakultní nemocnice Hradec Králové HRADEC KRÁLOVÉ Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc., III. interní gerontometabolická klinika
Ambulance: úterý 08:00 - 13:00, budova č.10, ambulance č.19, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 465, e-mail: vladimir.blaha@fnhk.cz
MUDr. Irma Dresslerová, I. interní kardiologická klinika
Ambulance: čtvrtek 10:30 - 15:30, budova č.10, ambulance č.12, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 889, e-mail: irma.dresslerova@fnhk.cz
MUDr. Jana Horáčková, Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Ambulance: čtvrtek 8:00 – 15:00, budova č. 22, hlásit se v kartotéce osteocentra tel. 495 833 268, e-mail: jana.horackova@fnhk.cz
Nemocnice Jihlava, příspěvková
organizace
JIHLAVA Kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava - Vrchlického 59, Jihlava
Ambulance metabolismu lipidů
Lékař: MUDr. Markéta Chaurová
Sestry: Jana Tomášková, Jana Nováková
Tel: 567 157 844
Pondělí: 12:30-14:00 po předchozím telefonickém objednání
Karlovarská krajská nemocnice a.s. KARLOVY VARY  
Krajská nemocnice Liberec, a.s. LIBEREC  
Fakultní nemocnice Olomouc OLOMOUC Bc. Rec - kontaktní mail: leo.rec@fnol.cz
Prosíme, aby veškeré žádosti o zvážení indikace léčby byly zasílány zásadně pouze mailovou formou.
Fakultní nemocnice Ostrava OSTRAVA  
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace OSTRAVA  
Pardubická krajská nemocnice a.s. PARDUBICE  
Kardiologické centrum Agel,
Pardubice
PARDUBICE  
Fakultní nemocnice Plzeň PLZEŇ Centrum preventivní kardiologie – lipidová ordinace
II. interní klinika FN Plzeň –Bory (pavilon č. 3)
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Kontakt po telefonu: ve všední dny v čase 9:00 -11:00 na tel. 377 402 737 – sestra Zdeňka Kvíderová
Prof. MUDr. Hana  Rosolová, DrSc. - e-mail: rosolova@fnplzen.cz
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. - e-mail: nussbaumerova@fnplzen.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PRAHA 2 e-mail: cpk@vfn.cz
Institut klinické a experimentální medicíny PRAHA 4 Centrum pro léčbu poruch metabolizmu lipidů
Pracoviště preventivní  kardiologie, pavilon S2
Institut klinické a experimentální medicíny,
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
tel.: 236 055 331, 236 055 309
Nemocnice Na Homolce PRAHA 5 kardiologie@homolka.cz
Fakultní nemocnice v Motole PRAHA 5 doc. MUDr. J. Piťha, CSc., Interní  klinika, tel. 224 434 067, pondělí 12:00 - 15:00
prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., ÚLCHKB, tel. 224 435 331, úterý - středa 11:00 - 13:00
MUDr. Zimolová, Kardiologická klinika, tel. 224 434 914, čtvrtek 13:00 -15:00
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PRAHA 10 doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., e-mail: pavel.kraml@fnkv.cz
Lipidologická ambulance
2. interní klinika 3. LFUK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel. 267 163 683
Nemocnice Podlesí a.s. TŘINEC  
Kardiocentrum Vysočina CZ, a.s. TÝN NAD
VLTAVOU
 
Krajská zdravotní a.s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.) ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: lipidy@kzcr.eu, kristina.kordikova@kzcr.eu
telefon: 477 114204
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. ZLÍN Lipidová ambulance Diabetologického centra
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
MUDr. Marta Jordánová, tel. 577 552 445, e-mail: lipidovaambulance@bnzlin.cz

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost