Cestovní grant na kongres ESC pro mladé kardiology

  25. 1. 2019

ČKS bude i letos podporovat účast mladých kardiologů na kongresu ESC, který se bude konat ve dnech 31.8. až 4.9. v Paříži.

Podmínkou udělení cestovního grantu je zaslání abstrakta nebo kazuistiky na tento kongres, členství v ČKS  a věk do 35 let. Deadline pro zasílání abstrakt je do 14.2. 2019, pro kazuistiky do 1.3. 2019. Vámi odeslanou práci a souhlas přednosty/primáře poté odešlete na e-mailovou adresu pavezkova@kardio-cz.cz a to  nejlépe ihned po jejím přihlášení na ESC a nejpozději do 1.3. 2019. Účast bude hrazena až 45 mladým kardiologům!

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost