Pozvánka: Vrozené srdeční vady v klinické praxi ambulantního kardiologa

  6. 9. 2018

Vážené kolegyne a kolegové,

uplynuly dva roky od zatím prvního přednáškového dne věnovaného sledování a léčbě vrozených srdečních vad vdospělosti. Před dvěma lety jsme byli mile překvapeni velkou účastí vás, kardiologů a to jak z ambulantních praxí, tak z kardiocenter. Jsme si jisti, že pacientů s vrozenými vadami v dospělosti ve vašich ambulancích nadále přibývá a moc nás těší váš zájem o tuto problematiku.

Přicházíme proto opět po dvou letech s jednodenním přednáškovým cyklem na toto téma.
V jednom dni a na jednom místě bychom vám rádi nabídli nejen komplexní přehled vrozených srdečních vad u dospělých pacientů s rozborem diagnostických a terapeutických metod vztažených k jednotlivým vadám s důrazem na echokardiografii a zobrazovací metody, přehled nejčastějších a nejzávažnějších problémů, se kterými se u VSV v dospělosti můžete setkat a nástin jejich katetrizačních a chirurgických řešení, ale hlavne praktický návod, jak k jednotlivým pacientům přistupovat, co očekávat, cíleně hledat a sledovat a jak nejčastější problémy rešit.

Dovolte nám proto srdečně vás pozvat na symposium:
Vrozené srdeční vady v klinické praxi ambulantního kardiologa
Program bude oceněn 6 body systému celoživotního vzdělávání ČKS. Účast je bezplatná.

Přednášky se konají 16. listopadu 2018 v přednáškové aule FN Motol. Přihlášku prosím posílejte na emailovou adresu: petra.antonova@fnmotol.cz

Petra Antonová,
Klinika kardiovaskulární chirurgie FN Motol


Soubor typu pdfProgram - Vrozené srdeční vady v klinické praxi ambulantního kardiologa (PDF)(855,1 kB)stáhnout

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost