Cor Semper Iuvenis 2018

  22. 8. 2018

Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľte nám pozvať Vás po tretíkrát na spoločné česko-slovenské podujatie mladých kardiológov s názvom Cor Semper Iuvenis. Je výsledkom iniciatívy pracovných skupín Fórum mladých kardiológov a Kardio 35, usporiadaný pod odbornou záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti pod vedením prof. Hatalu a Českej kardiologickej spoločnosti pod vedením prof. Táborského.

Cieľom tohto podujatia je vytvárať priaznivé podmienky pre odbornú i kolegiálnu odbornú i kolegiálnu spoluprácu mladých lekárov inklinujúcich ku kardiológii zo Slovenskej a Českej republiky. Našou ambíciou, ktorá sa napĺňa, je vytvoriť zo stretnutia každoročnú tradíciu so striedavou organizáciou v Čechách a na Slovensku. Tohtoročné miesto konania – Trenčín – sme vybrali vzhľadom na jeho výbornú dostupnosť a kvalitné kongresové priestory priamo v historickom centre mesta.

Edukačné bloky budú zameranéokrem obľúbených EKG a ECHOKG blokov aj na rôzne aspekty správneho dávkovania NOAK vo vybraných klinických situáciách a diagnostiku a liečbu kardioembolických iktov, resp. indikácie uzatvárania „otvorov“ v srdci. Okrem prehľadových prednášok bude priestor venovaný aj interaktívnym diskusiám a zaujímavým kazuistikám, ktoré spresnia a zreálnia použitie odporúčaní v bežnej klinickej praxi.

Sme radi, že naša myšlienka oslovila i našich partnerov z medicínskeho priemyslu a ďakujeme im za ich podporu. V mene organizačného výboru patrí naša vďaka  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia, prednášajúcim a predsedajúcim kolegom.

Veríme, že aj touto cestou prispejeme k rozšíreniu spolupráce medzi našimi dvoma krajinami v oblasti kardiovaskulárnej medicíny. Sme presvedčení, že spoločná takmer 100-ročná tradícia českej a slovenskej medicíny si zaslúži, aby nezostala len históriou a našla pokračovateľov i medzi mladou generáciou lekárov. Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám všestranne užitočný a príjemný odborný zážitok.

Váš organizačný výbor


TEMATICKÉ ZAMERANIE ODBORNÉHO PROGRAMU:

  • Správne indikácie a dávky NOAK v rôznych klinických situáciách
  • Diagnostika a manažment kardioembolických iktov
  • EKG a ECHOKG

To všetko v interdisciplinárnom a interaktívnom podaní expertov zo Slovenskej a Českej republiky, pod odbornou záštitou Slovenskej a Českej kardiologickej spoločnosti.

KOORDINÁTORI ODBORNÉHO PROGRAMU:

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
Prof. MUDr. Miloš Táborský, PhD., MBA, FESC
MUDr. Ondrej Beňačka, PhD.
MUDr. Jiří Plášek, PhD., FESC

MIESTO A ČASOVÝ HARMONOGRAM VECEDKÉHO PROGRAMU:

Kongresové centrum: Hotel Elizabeth, Trenčín, Slovenská republika
Dátum konania: 14.9.2018 – 15.9.2018
Začiatok vedeckého programu: 14.9.2018; 16:30 hod.
Ukončenie vedeckého programu: 15.9.2018; 13:00 hod.
Více informací: https://www.sks.sk/event/cor-semper-iuvenis-2018-trencin

REGISTRÁCIA:

Podmienkou účasti na podujatí je registrácia.
On-line registračný formulár nájdete na https://www.sks.sk/event/cor-semper-iuvenis-2018-trencin

Ukončenie on-line registrácie účastníkov: 31.08.2018

On-site registrácia bude prebiehať v priestoroch kongresového centra Hotela Elizabeth  14.9.2018 od 15:00 hod.

Riadni členovia SKS a ČKS sú oslobodení od úhrady registračného poplatku. Ostatní sa môžu podujatia zúčastniť len po úhrade registračného poplatku 20,00 EUR, ktorý bude vyberaný priamo na mieste. Registrácia oprávňuje zúčastniť sa odborného programu v priestoroch kongresového centra hotela. Počet účastníkov podujatia je limitovanýkongresovou kapacitou.

UBYTOVANIE A STRAVA:

Ubytovanie účastníkov je zabezpečené v Hoteli Elizabeth (check-in 14.9.2018 od 14:00 hod.). Predpokladaná výška nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie 14.9.-15.9.2018 je kalkulovaná na jedného účastníka 48,00 Eur vrátane DPH (pri ubytovaní v dvojlôžkovej izbe) alebo na 72,00 EUR vrátane DPH (pri ubytovaní v jednolôžkovej izbe). Vstup do hotelového wellness centra nie je súčasťou poskytnutého nepeňažného plnenia. Občerstvenie a strava podávaná v rámci odborného programu podujatia nie sú predmetom nepeňažného plnenia v prospech účastníkov. Doklad o skutočnej výške nepeňažného plnenia bude odoslaný každému účastníkovi do 15.01.2019. Doklad je povinnou prílohou k daňovému priznaniu podľa ust. § 15 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi nepeňažné príjmy podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zdaní ich podľa platného zákona (predpokladaná výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI:

Účasť na podujatí je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania lekárov ARS CME a bolo mu pridelených spolu 6 kreditov za pasívnu účasť. Certifikáty o účasti sa budú vydávať 15.09.2018 a po skončení podujatia nebudú dodatočne zasielané.

Podujatie podporené finančným príspevkom firiem PFIZER a OPERATÍVA, medicínska spoločnosť s.r.o.


Soubor typu pdfPROGRAM - Cor Semper Iuvenis, Trenčín 14.-15. 9. 2018 (PDF)(4,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdf1. informácia - Cor Semper Iuvenis, Trenčín 14.-15. 9. 2018 (PDF)(5,6 MB)stáhnout

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost