Výukový portál ČAKVZM

  30. 4. 2018

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé zobrazovacích metod,
připravili jsme výukový e-portál České asociace zobrazovacích metod.

Cílem tohoto portálu je poskytnout zájemcům o zobrazovací metody v kardiologii moderní platformu pro sdílení zajímavých kazuistických nálezů z oblasti všech zobrazovacích metod a publikaci krátkých, prakticky zaměřených přehledů na aktuální témata týkající se kardiovaskulární zobrazovací diagnostiky.

Přejít na Výukový portál ČAKVZM (vyžaduje přihlášení v online systému ČKS).

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost