Ocenění sestry roku v odbornosti kardiologie - CENA ANEŽKY ČESKÉ

  16. 3. 2018

Ocenění je podporováno a vyhlašováno ČESKOU KARDIOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ  Z.S.

Podmínky nominace (2019)

  • nelékař s praxí v kardiologii nad 5let
  • publikační činnost v oboru kardiologie (min. 2 články v posledních 5-ti letech)
  • přednášková činnost
  • zásluhy o rozvoj oboru
  • Evidence Based Nursing v ošetřovatelství – vědecká práce

Ocenění bude PŘEDÁNO v rámci sjezdu ČKS v Brně květen 2019.

Proč cena Anežky České

V roce 1234 byly z iniciativy dcery Přemysla Otakara I. Anežky České založeny v Praze Na Poříčí a u sv. Františka špitály pro chudé a nemocné.

Na základě bohatých zkušeností s ošetřovatelskou prací vypracovala Anežka účelný systém a konkrétní pravidla pro ošetřování nemocných. Péče, kterou tyto klášterní špitály poskytovaly, byla ve své době na velmi vysoké úrovni. Anežka Česká je pokládána za zakladatelku a patronku českého ošetřovatelství.

Ocenění jistě přispěje ke zvýšení prestiže povolání nás-sester.


Nominaci navrhuje: zaměstanavatel, klinika
nominační dopis odešlete do 1. 2. 2019 na předsedu PS KSSP ČKS, z.s. - PaedDr. Mgr.Jakub Doležel
jakubdoležel@seznam.cz

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost