SRDEČNÍ SELHÁNÍ - edukační kurz pro zdravotní sestry

  1. 1. 2018

Dovolujeme si Vás informovat o novém vzdělávacím kurzu, který je určen pro kardiologické zdravotní sestry. Certifikovaný kurz je zaměřen na oblast „Srdečního selhání“ a probíhá pod odbornou záštitou České kardiologické společnosti.

Hlavním cílem kurzu je seznámit a zapojit zdravotní sestry do managementu srdečního selhání a poskytnout jim cenné informace ze současné moderní praxe. Kromě odborného růstu v dané oblasti je pro absolventa kurzu přínosem i rozšíření odbornosti v rámci celoživotního vzdělávání.

Pro více informací navštivte web kurzu www.srdecniselhani-edukace.cz

Prosíme, předejte tuto zprávu Vašim zdravotním sestrám.

Kurz je pro zdravotní sestry bezplatný. Pořádá ho společnost Novartis s.r.o. ve spolupráci s organizátorem kurzu společností Fileno s.r.o.

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost