ZPRÁVA Z KONGRESU: XV. Slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii

  20. 11. 2017

Vážení kolegové,

Pracovní skupina KardioTech se ve dnech 12. - 14. 11. 2017 výrazným způsobem spolupodílela na organizaci XV. Slovenského a českého sympózia o arytmiách a kardiostimulácii v Trnavě. Akce se zúčastnilo celkem 504 účastníků, z toho 186 lékařů, 185 techniků a sester, 133 ostatních.  Bylo předneseno celkem 147 sdělení, z toho 62 vyzvaných přehledů + registrů, 50 lékařských, 35 technických a sesterských prací. Z těchto 35 sdělení pak 27 pocházelo z České republiky a 8 ze Slovenska.  

Sympózium mělo hodnotný odborný i společenský rozměr. Především všem aktivním účastníkům děkujeme za jejich práci a těšíme se na nejméně stejně produktivní setkání při dalších příležitostech.

Ing. David Pospíšil
předseda PS KardioTech

img-2159-zmenit-velikost.jpg
img-2162-zmenit-velikost.jpg
img-2164-zmenit-velikost.jpg

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost