Čestný doktorát UK prof. Salima Yusufa

  10. 11. 2017

Milé kolegyně, vážení kolegové,

v lednu proběhnou na Univerzitě Karlově dvě významné akce, na které si dovoluji pozvat členy ČKS.

Dne 15.ledna od 13:00 proběhne ve Velké aule Karolina slavnostní ceremoniál s předáním titulu Doctor Honoris Causa UK profesoru Salimu Yusufovi, past-prezidentovi World Heart Federation. V rámci ceremoniálu prosloví prof. Yusuf slavnostní přednášku a po ceremoniálu následuje raut v prostorách Karolina.

Všichni členové ČKS jsou srdečně zváni.


Ve dnech 19.-20.ledna 2018 proběhne v Praze v Modré posluchárně Karolina historicky první "Heart & Brain Workshop "Evropské kardiologické společnosti (ESC), podporovaný též European Stroke Organization (ESO).

Má vynikající obsazení přednášejícími a zajímavý program. Akce je určena jak kardiologům, tak i neurologům, případně dalším specialistům se zájmem o neuro-kardiologii / kardio-neurologii.
ESC nabídlo možnost registrace zdarma pro účastníky z České republiky.
Bližší informace o programu a možnost přímé online registrace viz webové odkazy níže.

Informace:  https://www.escardio.org/Education/Courses/Organised/esc-heart-brain-workshop  Registrace: https://services.aimgroup.eu/ASPClient/loginindividual.asp?eventoid=3633  

Těším se na setkání s Vámi při některé z těchto mimořádných příležitostí.

S pozdravem

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.
děkan 3.LF UK 2018-22
a předseda ESC Council on Stroke 2016-18

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Pekařská 962/72, 602 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost