Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2017

  21. 9. 2017

ke 40. výročí založení Dětského kardiocentra (40. motolský seminář)
21. – 22. září 2017, Praha, Břevnovský klášter

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na pražské sympózium o vrozených srdečních vadách (Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2017), které se bude konat při příležitosti 40. výročí založení Dětského kardiocentra ve dnech 21.9.2017 – 22.9.2017 v Břevnovském klášteře v Praze. Tímto setkáním navazujeme na předchozí úspěšné sympózium pořádané v roce 2011 na stejném místě ve spolupráci s pracovní skupinou dětské kardiologie České kardiologické společnosti.

Těšíme se na Vás v září v Praze.
Za organizační výbor,
Jan Janoušek

Kdy: 21. – 22. září 2017,
Kde: Praha, Břevnovský klášter
Více informací a registrace: webové stránky

 

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost